MAD "Gothica Masque" features on "Fae Magazine" (issue n° 17)

Photo courtesy: Bjørn Kristiansen - Models: Lise-Lene, Solveig, Kjersti -